روستای سورکوه

ای سورکوهئن؛ سلام!اگه قله قاف هم بشیم،بازم سورکوهی هیسیم.

سید میرغنی خوبی سرشت

قهوه خانه و مینی مارکت آقای سید میرغنی خوبی سرشت

امی آسد میرغنی، که عکس مین مولاحظه کونین،با او کوشته دیکونه و قهوه خونه که اون پی یر، آسد حسین هم او ره سرگرمه، سالها مشغول گذران زندگی هیسن.

وختی خسم ایی عکس بگیرم، امی آسد میرغنی ییمنه مردد بو که لباس و سر ووضع ظاهریش مرتب نییه و .... خولاصه ایی عکس بیتم و وبلاگ می ین بنم تا امی جقلان که خارج از اوستان گیلان می ین هیسن، هر وخت ایی عکسون نیگاه کونن به یاد سورکوه دکن و ایشون دیل پر بزن سورکوه ره

آقا سید

ایی عکس خوبه؟ از او عکس قبلی ناراحت بی. الون چی؟ اگه عکس خرابه، تونم اون عوضونم

 

  
نویسنده : سیروس کریمی پور سورکوهی ; ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠