آقای قاسم قنبرخواه

قهوه خانه و میوه فروشی آقای قاسم قنبرخواه

یته سورکوه و یته قاسم قهوه خونه و میوه فروشی

ایی قهوه خونه محل جمع بون ویشتر سورکوهین هیسه و در مواقعی که کار کشاورزی کمتره و روزهای بارانی و سردی هوا ایی قهوه خونه شلوغه

/ 0 نظر / 78 بازدید