آقای مصطفی قنبرخواه

سوپرمارکت اقای مصطفی قنبرخواه

یه سورکوه و یه آمومصطفی

ایام تعطیلات که بونه، حتمن ایی جقلانی که بیرون هیسن، بایستی یه سر به امی آمومصطفی دیکون بزنن و احوالی از آمو مصطفی بی رن و  یه اینکه خیلی از جقلان همدیگر آمو مصطفی دیکون سر هی نین.

این هم آمو مصطفی و اینه دیکون

 

/ 0 نظر / 53 بازدید