مرز فتاشتن - مرز دیمه

یکی از کارهای مهم در کار کشاورزی و بخصوص در مزارع شالیکاری‏، وجین کردن و از بین بردن علف های هرز می باشد.در مزارع برنج قبل از شخم زدن زمین،کناره های هر کرت از زمین که به آنها« مرز »(marz) می گویند را، از علف های هرز پاک کرده، تا پس از شخم زدن زمین، وتعمیر و مرمت آنها، هم نگهداری آبهای داخل هر کرت راحتتر و هم از انتشار علف های هرز به داخل کرت جلو گیری بعمل آید.

به کار و عمل از بین بردن علف های هرز از روی مرزهای هرکرت را « مرز فتاشتن » می گویند.« مرز فتاشتن » در هر دوره زراعت، چند مرتبه انجا میگیرد و ممکن این کار با داس و یا بیل که به زبان گیلکی به آن « گرباز » می گویند و یا با دست انجام بگیرد.

« مرز دیمه » هم نام دیگری است که ممکن است برای اینکار نامبرده شود.

گیلکی

یته از کارهای موهم در بیجار کاری مرزفتاشتن هیسه.مرزفتاشتن یعنی از بین بوردن سگه واشون روی مرز.اکثر کشاورزون قبل از اینکه خو بیجار بکارن، چندین روز موعطلا بونن تا خو بیجارون مرز فتاشن و ایی کار ممکنه با دس و یا داس و یا گرباز همره انجوم بیره.

مرز دیمه چودن هم بواقع یه نوعی دیگه از کار مرزفتاشتن هیسه که ممکنه ایی نام بکار ب برون.

« مرز فتاشتن » یک بار قبل از شخم زدن زمین و یا همراه با شخم زدن زمین و برای بار دوم و سوم بعد از نشاء کاری و قبل از وجین علفهای هرز داخل کرت و یا قبل و بعد وجین دوباره انجام می گیرد.

گیلکی

مرزفتاشتن یه بار قبل از بیجارکاری ویا ممکن ایسه بیجارکاری همره انجوم ببون و برای بار دوم و یا سوم بعد از نشاستن و قبل از وجین و یا دوباره اجوم بونه.

/ 0 نظر / 67 بازدید