با سلام به همه ی هم روستائیان عزیز سورکوهی و روستاهای اطراف. از شیخ آباد و گواسرا گرفته تا پیش بیجار و استاد کلایه و چهارده

مدتی  مدیدی هیسه که  عکسی توی وبلاگ نتونستم بنم و همچنین مطلبی نتونستم بنویسم. از این بابت شرمنده همه هیسم.

یه چن وختی هیسه که یه سری از عزیزان از روستاهای شیخ آباد و پیش بیجار و چهارده از طریق وبلاگ می واسه پیغام نن که اگه بتونم از اوشون روستاها هم عکسی و یا مطلبی بنویسم. راستیتش اینه که من نه عکسی و نه مطلبی از ایی روستاهن ندارم که از طریق وبلاگ منتشر بونم. اکه عزیزان عکس ویا مطلبی از روستاهای اطراف سورکوه داشته بون و می واسه ارسال بونن ویا از طریق دوست و آشنایی می دس برسنن، بنده حتمن در خدمت هیسم و با کمال میل اوشون منتشر کنم. 

ایی عکسی هم که وبلاگ مین بنم، عکسی هیسه که آقای حسن شب بو فرزند مرحوم آدرویش می واسه بخاسنه و بنده هم  اونه وبلاگ مین بنم تا عزیزانی که از وبلاگ دیدن کنن اوشون واسه خاطره سالهای دور فوتبال روستای سورکوه و دیگر خاطرات زنده ببون.

حتمن شمره یاد دره که سالهای اول انقلاب سورکوه تیم فوتبالی داشت بنام الفتح سورکوه که اوو تیم مین سالها عزیزان زیادی از جوانان اوو زمان سورکوه بازی گودن وایی عکی مین چن نفر از اوشان تونین بینین. 

ایستاده از راست: محمد اسماعیل زاده(جیج بیج) - احمد اسدخواه - حسن شب بو - قنبر خانی خواه

نشسته از راست: احمد اسماعیل زاده - حسن خیراندیش - رضا خیراتی - اسماعیل ترسکار(شریعه ی پسر)

/ 0 نظر / 28 بازدید