استراحت

زنان نشاء کار در طول فصل نشاء و وجین از شروع روز تا اذان ظهر و بعد از خوردن نهار ونیم ساعتی استراحت تا اذان مغرب در زمینهای باتلاقی شالی مشغول نشاء و بعد از آن مشغول وجین علفهای هرز هستند و این کار، کاری بسیار سخت می باشد. در طول روز این زنان دومرتبه، قدری استراحت می کنند که یکی موقع خوردن صبحانه و دیگری موقع خوردن چای وشیرینی عصرانه.

این هم عکسی از خوردن چای عصرانه

/ 0 نظر / 41 بازدید