اعضای شورای روستای سورکوه

اعضای شورای روستای سورکوه متشکل از سه نفر از اهالی محل بنام اقایان:

علی صفرپناه - مسعود خیراتی - محمدحسن پورشریف می باشند.

دهدار روستای سورکوه جناب اقای غلامعلی حسین نژاد اصلی می باشد.

این هم امی اقای مسعود خیراتی

این هم امی اقای علی صفرپناه

این هم امی اقای محمد پاکیزه از اعضای سابق شورای محل

یه عکس دو نفره از اقای صفرپناه و پاکیزه

این هم امی کدخدای محل اقای اصلی که متفکرانه عرض خیابان متر دره. البته هرچی خاسم که یه عکس درس وحسابی از امی اقای اصلی بیرم، اجازه نده. چون ترسی که این عکس بطور واضح تو اینترنت منتشر ببون و باعث دردسر اینه وسه ببون

/ 0 نظر / 65 بازدید