محمد سرپناه (تاکسی تلفنی اتحاد)

در ادامه مطلب کارآفرین روستای سورکوه که در چند پست گذشته به نظر شما عزیزان گذشت، در این پست عکسهای مربوط به تاکسی تلفنی اتحاد که توسط اقای محمد سرپناه راه اندازی و مدیریت می شود را منتشر می کنم.

آقای محمد سرپناه موسس و مدیر آزژانس اتحاد

آقای محمد سرپناه به اتفاق همکاران آژانس شان

آقای محمدسرپناه به اتفاق آقایان علی پوردکان - پرویز سرپناه - علی پاکیزه

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید