شرکت تعاونی روستایی سورکوه

  • شرکت تعاونی روستایی سورکوه درسالهای قبل ازانقلاب وزیر نظر اداره کشاورزی شهرستان رودسر برای ارائه خدمات کشاورزی از قبیل دادن کود،سم ودیگر اقلام موردنیازکشاورزان به صورت تعاونی وبامشارکت تعداد ۱۱ روستای اطراف روستای سورکوه بوجود آمد.
  • این تعاونی درطول سال یک بار به تمام کشاورزان عضو تعاونی که دارای زمین کشاورزی بودند تمایل به گرفتن وام داشتند به آنهاوام میداد.
  • روستای سورکوه درسال اول پیروزی انقلاب اسلامی دارای خانه بهداشت شد.این خانه بهداشت کمک شایانی به اهالی روستا درامرترویج مسائل بهداشتی کرد.
/ 0 نظر / 26 بازدید