آدمون

آدمون

بعضی وقتاون که عکسون قدیمی نیاه کونیم، خاطراتی امی واسه زنده بونه که دوس داریم، الون هم، اوو زمان هیسه بیم.

آقای صمد حاجی پور پسر آ عیسا حاجی پور سورکوهی سوته عکس می واسه ارسال بوده که من هم عکس های ارسالی امی آصمده وبلاگ میون منتشر کنم، تا ایی روزهای آخر سال کمی شیمی حال وهوا عوضه بون و یاد سورکوه، برای آدمونی که خارج از سورکوه زندگی کنن، تداعی ببون و اینشاء الله توی تعطیلات عید همدیگر سورکوه میون مولاقات دشته بیم.

اینشاءالله

آعیسای حاجی پور سورکوهی به همراه آصمد حای پور سورکوهی و همسر محترمشان

به ترتیب ایستاده از راست:آقای اسماعیل عبدالرحمن خواه - آقای رضا عبدالرحمن خواه( هر دو از شیخ آباد)- اقای امیر حاجی پور - آقای علی جوزایی - آقای مصطفی قنبرخواه - آقای جواد قنبرخواه( همگی از سورکوه)

ردیف پائین از راست: آقای صمد حاجی پور - آقای احمد برم( از سورکوه)

اوو کوشته وچه که جیر سمت راست تونین اون بینین امی قوتی(قدرت آقاجانپور) پسره

از راست: آقای حامد(حمید) کریمی پور- اقای صمد حاجی پور

/ 0 نظر / 94 بازدید