جو شونی

جو شونی (jo shony)

جو بر وزن دو

جو شونی:کار پاشیدن شلتوک های جوانه زده بر روی سطح خزانه ایی که برای خزانه گیری آماده شده.

برای جوانه زنی شلتوکها که به زبان محلی به آن جو کلدرون هردن می گویند، هر کشاورز به نسبت زمینی که دارد، مقداری از شلتوکهای شالی سال قبل را برای خزانه سال بعد نگه میدارد. در روزهای پایانی اسفند و یا روزهای ابتدایی فروردین ابتدا شلتوکهای ذخیره شده را از خار و خاشاک و دانه های علفهای هرز- که به این دانه های علفهای هرز که همراه شلتوک هست سوروف می گویند- تمیز کرده و یکی یا دو روز در آب نگه می دارند و بعد جایی را برای جوانه زنی شلتوکها اماده می کنند که در این مرحله شلتوکهای آب خورده را در جایی گرم و مرطوب نگه داری می کنند و روزانه یک بار با آب ولرم که به شتوکها می زنند، شلتوکها در سه یا چهار روز شروع به جوانه زنی می کنند.در طی این سه یا چهار روز کشاورزان شالیکار خزانه را آماده و وقتی جوانه شلتوک به حد کافی رشد کرد، آنرا به خزانه منتقل می کنند.

جو جوانه زده یا به زبان محلی جویی که کلدرون بومه:

کار پاشیدن شلتوکهای جوانه زده در خزانه های از قبل آماده شده را جو شونی می گویند.

 

اوس عباس در حال جو شونی

/ 0 نظر / 31 بازدید