نمایی از جاده شلمان به املش از داخل روستای سورکوه

گیلکی:

ایی عکس از جورکول محله بسمته داخل سورکوه  و بسمته شلمان هیسه. تقریبا" روبروی کوچه آقای ذکریاپور.

حیف نیه ایی جاده که تقریبا" بصورت خیابان اصلی سورکوه و راه دسترسی مردوم به املش ، شلمان، رودسر و لنگرود و دیگر شهران هیسه، هنوز که هنوزه به صورت دولاینه هیسه و هنوز ایی جاده تعریضه نودان و علاموه بر این در طول روز کلی ماشین ایی جاده مین عبور کنه و مومکنه کلی خطر هم داشته بون.

اگر ایی جاده بصورت یته بولوار ببون هم خطر تصادف کمتره و هم مردوم  راحتتر تونن عبور مرور بونن.

فارسی:

این عکس از بالامحله سورکوه به طرف داخل روستای سورکوه و به طرف شلمان را نشان نی دهد.

این جاده که یکی از دو خیابان اصلی روستای سورکوه و راه دسترسی اهالی روستای سورکوه به شهرستان املش و شهر شلمان و دیگر شهرهای استان گیلان و مسیر عبور و مرور شهرستان املش و روستاهای تابعه به دیگر شهرهای استان گیلان هست، هنوز به صورت یک راه دوطرفه با عبور وسائط نقلیه فراوان می باشد و تعریض آن هنوز صورت نگرفته، که این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای اهالی روستای سورکوه شده است.

/ 0 نظر / 69 بازدید