شروع دوباره در سال 1389 و شروع کار کشاورزی

بیجار = مزرعه

هرساله با شروع بهار وگرم شدن تدریجی هوا،کارکشاورزی هم شروع وکشاورزان شالیزارهای خود را آماده می کنند. هر چند شخم زدن زمینهای کشاورزی از یک ماه مانده به بهار شروع و تا چند روز بعد از عید ادامه دارد ولی در چندسال اخیر بعلت کمبود آب، کشاوزران شروع کار کشاورزی خود را از اوائل بهار قرار می دهند وبا شخم زدن زمینهای خود توسط ماشینهای تیلر،عملا" آماده برای شش ماه کار سخت وطاقت فرسا می شوند.زمینهای کشاورزی(بیجار) برای اینکه آماده برای نشاء شوند چند مرحله شخم می خورند، که شخم اولیه پرکندن(پورکنی) می گویند و شخم بعدی را واکار(واکارزنی) و مرحله بعد که برای مسطح کردن زمین است را لت زنی می گویند. البته همزمان با کار شخم زنی زمینها کشاورزان کارهای دیگری برای آماده شدن زمینها برای نشا کاری انجام می دهند.

/ 0 نظر / 26 بازدید