عکس وخاطره(3)

این هم چند عکس قدیمی 

 تابستان 1374در زمین فوتبال روستای سورکوه

 

تابستان سال 1374 وبعد بازیهای جام جهانی آمریکا، با جمع کردن پول از افرادی که تمایل به کمک کردن به تیم فوتبال روستای سورکوه داشتند، لباسهای تیم را از فروشگاه آقای سیروس قربانی( رودسر) و با محبت ایشان به صورت نقد ونسیه خریداری کردیم - به اتفاق اقای سید میرغنی خوبی سرشت- تا تیم قوتبال روستای سورکوه بتواند در کاپ محلات شلمان شرکت کند.

این هم عکسی که در تابستان 1373 در زمین فوتبال روستای سورکوه گرفته ایم

و این هم دوته عکس قدیمی. زمانی که فرامرز قنبرپور آشخور بو و سپاه رشت مین پا چسبان دبو

ایی آخری عکس، پرویز کریمی پور  عقد کنی  روز  هیسه.

البته شبی که فرداش روز عروسی پرویز کریمی پور بو، امی علی آقای جوزایی، جریانی اینه واسه پیش بمه، که شنیدنی هیسه. از خود آقای جوزایی بخان که شیمی واسه تعریف بونه.

 

/ 0 نظر / 94 بازدید