عکس هایی از داخل روستا

ایی عکس امی آسید حسین دیکونه سر هیسه

ایی عکس هم امی قاسم دیکون جلو هیسه. قاسم قنبرخواه - قاسم کریمی پور - حسن اقای عنبربیز

این هم دوته عکس از امی محمد اقای برم. چون عشق استقلال و ابی دره، اینه عکس جوره به رنگ ابی در بردم

/ 0 نظر / 113 بازدید