میوه فروشی های روستای سورکوه

١. میوه فروشی احمد لامع

آقای احمد لامع از جوانان سورکوه با داشتن مدرک لیسانس هنوز نتوانسته کاری برای خود دست و پا کند . بعد از ازدواج به علت نداشتن پارتی و بخاطر گذران زندگی و دادن خرج زن وبچه مجبور شده چند وقتی به میوه فروشی روی بیاورد تا شرمنده زن وبچه نشود و دستش را پیش این و آن دراز نکند.

2. میوه فروشی قاسم

قارو 

کند

/ 1 نظر / 29 بازدید
احدی

سلام چه زیباست نوشتن وقتی میدانی او میخواند, چه زیباست سرودن وقتی میدانی او میشنود,چه زیباست دیوانگی برای او وقتی میدانی او میبیند عالییییییییییییییییییییییییییییی حتما بهم سربزن...[گل][گل