بیجار خال و جوشونی

بیجار و آماده کردن توم بیجار خال و جوشونی  از جمله کارهای سخت و طاقت فرسای، کار کشاورزی هیسه.

بیجارون گاجمه زنن.

 بیجارون مرز گیرن.

توم بیجاخال آماده کنن.

 جو شونن.

توم خالون بعد اینکه جو بوشوندن، اوشون سر پلاستیک زنن و منتظر بونن تا به امید خدا، ایشون تومون سبز بون و بعد نشا بونون.

انتشار عکسها بدون اجازه وبلاگ و ذکر منبع ممنوع می باشد.

 

/ 0 نظر / 34 بازدید