صفای گیله مردان

آقای محمد راجع و اقای حیدر پاکیزه

از وقتی یادم میاد این دو عزیز را که در عکس ملاحظه می کنید همیشه با هم رابطه دوستی و رفاقت خوبی داشته اند. از آن وقتی که با هم تنها نانوایی سورکوه را داشتند و چه الآن که آقای محمد راجع خواروبارفروشی دارند و اقای حیدرپاکیزه نانوایی( البته الآن نانوایی را اجاره داده اند).

/ 0 نظر / 120 بازدید