نشاء با ماشین نشاء کاری

نشاء جوانه های برنج در داخل زمین های باتلاقی شالیزار کاری بسیار سخت و طاقت فرسا است که در طول سالهای متمادی توسط زنان روستایی به انجام میرسیده و این کار هنوز هم ادامه دارد.

اما در چند سال گذشته دستگاههای نشاء کاری در انواع گوناگون، بتدریج جای کار زنان در شالیزارها را پر می کنند و با توجه به اینکه مطنئنا" در سالهای آینده زنانی پیدا نمی شوند که کار سخت و طاقت فرسای نشاء کاری را انجام بدهند و با توجه به کار یکپارچه سازی و تسطیح اراضی شالیکاری در تمام سطح منطقه در حال به پایان رسیدن است، ماشینهای نشاءکاری جای خود را بیش از پیش باز خواهد کرد و کشاورزان شالیکار به ناچار مجبور به استفاده از تکنولوژی جدید در و کاشت و داشت و  برداشت برنج به مانند کشاورزان مازندرانی خواهند بود و زنان پابه سن گذاشته شالیکار مطمئنا" نفس راحتی خواهند کشید و مطمئنا" از بیماریهای دست و پا و کمر در زنان شالیکار روستایی به امید خدا خبری نخواهد بود.

این هم عکسی از آقای مسعود خیراتی که کار نشاء را با ماشین نشاء کاری انجام داده است.

/ 0 نظر / 46 بازدید