یادمان شهدای روستای سورکوه

یادمان شهدای روستای سورکوه

شهید سید مظفر خوبی سرشت - سردار شهید تقی سرپناه - طلبه شهید عیسی ذکریاپور - سهید احمد موسی نژاد - شهید سبزعلی حسن پور

/ 0 نظر / 99 بازدید