میلاد زینت عارفان امام زین العابدین

امام سجاد علیه السلام ، زینت عابدان و پیشوای بندگان پاک خداوند است. ابن عباس در این باره از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت می کند که فرمود: «هرگاه روز قیامت شود، ندا دهنده ای در میان جمع اهل محشر ندا می دهد که مایه زینت عابدان کجاست. در آن هنگام، فرزندم، علی بن الحسین با کمال سرفرازی و سربلندی در محشر ظاهر می شود و میان صفوف حرکت می کند».

از مهین بانوى ایران سر زد از خاک عرب        آفتابى کز جمالش شد عیان آیات ربّ

حجّت حقّ،رحمت مطلق،علىّ بن الحسین  درّة التّاج شرف،ماه عجم ، شاه عرب

حَبّذا شاهى که محکوم شد از او کاخ کمال   فرّخا ماهى که روشن شد از او مهد ادب

زینت پرهیزکاران بود در زهد و عفاف      زان خدا سجّاد و زین العابدین دادش لقب

آن شنیدستم که در عهد ولى عهدى هشام  رهسپار کعبه شد، با مردم شام و حلب

خواست تا بوسد حجر را،گشت مانع،ازدحام    شد ز جمعیّت برون،کاساید از رنج و تعب

دید ناگه صف ز هم بشکست،ماهى شد پدید   کافتاب از پرتو صبح جمالش در عجب

ماه گرد کعبه مى گردید و خلقى گرد ماه  سنگ را از بوسه اى سیراب کرد از لعل لب

چون هشام،آن عزّت و قدر و جمال و جاه دید  از شرار آتش کین حسد شد ملتهب

زان میان یک تن از او پرسید کاین شه زاده کیست  کاین چنین بر دامن مطلوب زد دست طلب

کرد در پاسخ تجاهل،گفت نشناسم که کیست  زان تجاهل ها که بر اعجاز احمد بولهب

چون فرزدق آن سخندان توانا از هشام  این سخن بشنید،شد آشفته از خشم و غضب

گفت گرنامش ندانى با تو گویم نام او       گر بپرسى خاک بطحا را وجب اندر وجب

از زمین و آسمان و آفتاب و مشترى        زهره و پروین و ماه و کهکشان و ذوذنب

مروه و بیت و صفا و زمزم و رکن و مقام   مى شناسندش نکونام و نسب اصل و حَسَب

میوه بستان زهرا، قرّة العین حسین      آن که شد پیدایش او آفرینش را سبب

کوکب صبح هدایت،آن که نور طلعتش    کرد محو از ساحت دین،ظلمت جهل و شغب

«برگرفته از سایت شهید آوینی»

/ 0 نظر / 49 بازدید