تاکسی تلفنی نوین آقای منوچهر مهری

این هم امی آمنوچهر مهری با تاکسی تلفنی نوینش و همکاراش

اینشاءالله همیشه موفق وسربلند ببون

آقای اسماعیل نمازی - اقای قربانیان - اقای عبدالحسین پورشریف

آقای اسماعیل قنبرپور

آقایان  اسماعیل نمازی - عبدالحسن پورشریف و احمد تقی دوست

/ 0 نظر / 40 بازدید