شغل اهالی روستای سورکوه

شالیزار(بیجار)

شغل بیشتر اهالی روستای سورکوه کشاورزی می باشد.

مقدار زمینی که هریک از خانواده های روستای سورکوه دارند ممکن است ازدو هزار متر باشد تا سی هزار الی چهل هزار متر.

نوع برنجی که کاشته می شود بیشتر از نوع محلی به نام "هاشمی" است که برای فروش محصول توسط روستاییان بیشتر تمایل به کاشت این نوع برنج دارند.

به زبان گیلکی:

امی روستا میان بیشتر مردم،ایشون شغل کشاورزی (بیشتر می منظور برنج کاری) هیسه.

امی روستا میان،مقدار زمین کشاورزی که دارن از صدته زمین هیسه تا دوهزارته.اوشانی که زمین زیاد دارن کمترن.

/ 0 نظر / 29 بازدید