لت زنی

لت زنی

یکی از کارهای آماده سازی زمین شالیکاری برای نشاءکاری،هموار کردن زمین با موتورهای کشاورزی (تیلر) می باشد.در این مرحله بعد از دو مرتبه شخم زدن زمین و باتلاقی کردن آن، برای اینکه سطح زمین شالیکاری یکدست و مسطح باشد، با یکی از ابزارهای کشاورزی که به زبان مردم شرق گیلان به آن لت (Lat) می گویند،سطح زمین شالیکاری را هموار ویکدست می کنند و زمین شالیکاری را برای مرحله بعد که به آن دهمرده زنی (Damardehzany) می گویند، آماده می کنند.

 

دهمرده زنی(Damaedeh zani)

بعد از کار لت زدن زمینهای شالیکاری وچند روز قبل از نشاءکاری،کشاورزهای برنجکار، زمینهای خود را جهت بهتر مسطح کردن و برای آبگیری یکدست در سطح تمام زمین، با یک ابزار دیگر که به آن دهمرده می گویند، سطح زمینهای شالیکاری را دهمرده می زنند.

دهمرده (Damarneh) وسیله ایی است چوبی که از دو قسمت تشکیل شده که شامل یک دسته چوبی به اندازه یک متر و نیم تا دومتر و قسمت دوم یک سطح چوبی قوس دار به عرض بیست سانتیمتر و یا کمتر وبه طول کمتر از یک متر که این سطح چوبی به یک سر دسته چوبی وصل و با این وسیله گل های داخل زمین شالیکاری را که به صورت باتلاقی در آمده، صاف ومسطح می کنند و دهمرده زنی کاریست به مانند دیگر کارهای برنجکاری ، سخت و طاقت فرسا و حتما" کسی که اینکار را انجام میدهد بایستی از مهارت برخوردار باشد وگرنه ممکن است سطح شالیزار بعلت ناهمواری ومسطح نبودن باعث مشکلات عدیده در آبیاری نشاء و ساقه های برنج گردد.

کود زنی

آخرین کار قبل نشاءکاری (که این نشاءکاری در شرق گیلان بیشتر توسط خانمهای زحمتکش انجام میگیرد)، پاشیدن کود در سطح شالیکاری است و مقدار این کود دهی به زمین بیشتر براساس تجربه هر کشاورز و نوع زمینی که دارد، انجام می گیرد. کود های ازت دار و فسفری بر اساس تجارب هر کشاورز شالیکار، به نسبتهای خاص با هم مخلوط و در سطح مزارع پاشیده می شود و این کود دهی هم نبایستی به نوعی باشد که بعضی جاهای زمین بیشتر و بعضی جاها کمتر کود داشته باشند. چرا که ممکن است جاهایی از زمین که کود بیشتر ویا کمتر دریافت کرده باشند، محصول (برنج) کمتری بعمل بیاید.

/ 0 نظر / 38 بازدید